Отварање и затварање теста

Можете прецизно одредити временски интервал у ком ће тест бити доступан за решавање.

Пре момента отварања, као и након задатог времена затварања, тест неће бити доступан.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English