Питања са кратким одговором

Да би одговорио на овај тип питања (у оквиру ког се може приказати и слика) студент укуцава реч или кратку фразу.

Може постојати више тачних одговора, од којих се сваки може вредновати другачијим бројем бодова. Уколико је одабрана опција "Вођење рачуна о малим и великим словима", можете задати различите вредности бодова за на пример "Реч" и "реч".

Можете користити звездицу (*) као џокер знак који ће се поклапати са било којим низом знакова. На пример, користите прим*р да бисте као тачно решење прихватили сваку реч или фразу која почиње са "прим" а завршава се на "р" (корисно на нашем говорном подручју за прихватање и екавских и ијекавских решења као тачних). Ако желите да баш сама звездица буде у тачном решењу, наведите је са косом цртом испред: \*

Без џокер знакова студентски одговори се упоређују са онима који су наведени као тачни слово по слово, па треба бити врло опрезан због могуће појаве штампарских грешака!

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English