Преузимање одговора

Можете пожелети да преузмете податке приказане у табели на екрану. На располагању су Вам два формата датотека у којима је могуће преузети податке.
У сваком случају подаци ће бити приказани у виду табеле са одговарајућим насловима, као и на екрану, али без корисничких слика.
Ако је табела подељена на више страница или су подаци другачије поређани на екрану, сви подаци за све релеватне странице ће ипак бити смештене у једну датотеку. Корисници који нису покушали да реше тест биће унети у датотеку за преузимање уколико потврдите одговарајућу опцију.

Формат Excel радне табеле:

Добићете .xls документ.

Teкстуални формат

У овом случају подаци ће се чувати у виду обичне текстуалне датотеке. По један ред за сваки ред у табели са подацима одвојеним табулатор-размацима.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English