Захтевана мрежна адреса

Ово поље није обавезно.

Можете ограничити приступ тесту само на неке подмреже у оквиру LAN мреже или Интернета навођењем списка парцијалних или потпуних IP адресних бројева одвојених зарезима.

То је посебно корисно за надгледане тестове, када желите да будете сигурни да само присутни у одређеној просторији могу да приступе тесту.

На пример: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Постоје три типа IP бројева које можете користити (не можете употребити текстуална имена домена, као што је рецимо primer.com):

  1. Потпуне IP aдресе, као што је 192.168.10.1, које ће означавати појединачне рачунаре (или proxy сервере).
  2. Парцијалне адресе, као што је 192.168, које ће обухватати све адресе које почињу тим бројевима.
  3. CIDR нотација, као што је 231.54.211.0/20, која дозвољава детаљнију спецификацију подмрежа.

Празнине се игноришу.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English