Алат за реорганизовање питања

Алат за реорганизовање приказује поља са бројевима редова испред листе питања. Ти бројеви редова су наведени у размацима од по 10 вредности да би се оставило места за уметање нових питања између постојећих. Потом можете променити редослед питања изменом бројева линија и кликом на опцију "Сачувај промене". Питања ће бити реорганизована према задатом редоследу.

Бројеви редова не морају бити целобројне вредности, већ можете користити и реалне бројеве у децималном облику, ако Вам тако више одговара.

Прекиди између страница такође добијају своје редне бројеве, да би се омогућило њихово померање на исти начин на који се премештају питања. Ако сте уклонили потврду опције "Приказ прекида између страница" нећете видети прекиде између страница, као ни одговарајуће бројеве редова, што објашњава појаву празнина које се могу уочити међу поређаним бројевима редова.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English