Случајна питања са уклапањем кратких одговора

Након опционог увода, кориснику се приказује неколико потпитања и неколико измешаних одговора. За свако питање је тако дат по један тачан одговор.

Корисник мора да одабере по један одговор за свако од потпитања.

Свако потпитање се једнако вреднује и као такво доприноси укупној оцени коју носи питање.

Питања и одговори се насумично бирају од расположивих питања са кратким одговором у текућој категорији. Сваки генерисани тест стога може садржати различита питања и одговоре. Морате проверити да ли у категорији има довољно неискоришћених питања са кратким одговором, јер ће се у противном студентима приказати суптилна порука о грешци. Што је већи број расположивих питања, то је већа вероватноћа да ће се студентима приказати нова комбинација питања при сваком покушају решавања теста.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English