Случајно питање

Случајна питања се могу додати било којој категорији.

Када тесту додате случајно питање, оно ће приликом сваког покушаја решавања теста бити замењено насумично одабраним питањем из исте категорије.

То значи да ће различити слуденти врло вероватно добити различите комбинације питања када буду покушали да реше тест. У случају да је студентима дозвољено да више пута решавају исти тест, сваки од покушаја ће се односити на нови одабир питања.

Исто питање се никад неће појавити два пута у оквиру једног генерисаног теста. Ако у тесту предвидите више случајних питања, увек ће реална питања која их замењују бити међусобно различита. Уколико помешате случајна са обичним питањима (обавезним за сваки покушај решавања теста), насумично одабрана питања ће бити пажљиво одабрана, тако да не дође до дуплирања неког од обавезних питања. Све ово имплицира да је неопходно обезбедити довољну количину питања за сваку категорију из које се бирају случајна питања, јер ће у противном студентима бити приказана суптилна порука о грешци. Што је већи број питања на располагању у некој категорији, то је већа вероватноћа да студенти добију различите комбинације питања при сваком покушају решавања теста.

Оцена добијена за насумично одабрана питања биће скалирана тако да максимална могућа оцена остане она коју одаберете за случајно питање.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English