Скуп података

Скуп података је колекција података која се користе за креирање питања (нпр. рачунских). Скуп се убацује на место променљиве смештене унутар питања.

Можете креирати "приватни" скуп података за одређено питање, или скуп података који се може "поново употребити" у свим питањима једне категорије.

Када креирате питања која користе скуп података, биће Вам приказане две странице.

Прва страница Вам даје могућност да означите одређени скуп података којим ће бити замењена свака променљива.

Друга страница Вам омогућава да додате или уклоните скупове бројева у скупу података. Бројеви који се користе за појединачна питања, намењена студентима, биће изабрани из овог скупа.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English