Питања са вишеструким избором

У одговору на питање (које може укључивати и слику), испитаник бира између више одговора. Постоје два подтипа питања вишеструког избора - један и више одговора.

Питања са једним одговорм дозвољавају да се изабере искључиво један одговор. Уопште узев, све оцене за такво питање би требало да буду позитивне.

Питања са више одговора дозвољавају да буде изабран један или више одгоговора - сваки одговор може носити са собом позитивну или негативну оцену, тако да избор СВИХ опција неће нужно резултирати добром оценом. Уколикo је укупна оцена негативна онда ће укупна оцена за то питање бити 0. Будите опрезни, могуће је креирати питања који имају резултат већи од 100%.

Коначно, сваки одговор (тачан или погрешан) требало би да укључи повратну информацију - она ће бити приказана испитаницима уз сваки од њихових одговора(уколико је сам тест конфигурасан тако да приказује повратне информације).

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English