Питања спаривања

Након увода који није обавезан, испитаницима се нуди неколико подпитања и неколико измешаних одговора. Постоји један тачан одговор за свако питање.

Испитаник мора да изабере одговор за свако подпитање.

Свако подпитање подједнаком тежином доприноси оцени за цело питање.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English