Увоз датотека у "Aiken" формату

Aiken формат је веома једноставан начин креирања питања са вишеструким избором коришћењем јасног за људе читљивог формата. Ево примера за формат:

Који је тачан одговор на ово питање?
A. Да ли овај?
B. Можда овај одговор?
C. Могуће овај?
D. Мора бити овај!
ANSWER: D

Који систем за управљање учењем има највише формата за увоз курсева?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

Питање мора бити цело у једном реду.

Сваки одговор мора почети једним словним знаком, иза ког следи тачка '.' или заграда ')', затим размак.

Ред са одговором мора да уследи одмах иза тога, почевши са "ANSWER:" иза кога следи слово испред тачног одговора.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English