Категорије питања

Уместо да чувате сва питања у једној великој листи, можете креирати категорије да чувате питања у оквиру њих.

Свака категорија састоји се од имена и кратког описа.

Свака категорија такође се може "објавити", што значи да ће она (и сва питања у оквиру ње) бити доступна свим курсевима на серверу, тако да други курсеви могу користити Ваша питања у својим тестовима.

Опис пољâ

Надређена: Категорија у оквиру које ће се поставити дата категорија. Ако ниједна друга категорија није креирана, само ће 'Врх(овна)' бити на располагању.

Категорија: Име категорије.

Информације о категорији: Кратак опис категорије.

Објави: Да ли или не одмах објављивати ову категорију.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English