Рачунска питања

Рачунска питања нуде начин креирања појединачних нумеричких питања коришћењем "џокер знакова" који се замењују појединим вредностима када се тест решава.
Доле је скраћени преглед главне стране за уређивање са неким примерима:

Питање:

Слика за приказ:

Формула тачних одговора:

  

Толеранција:

±

Врста толеранције:

Значајне цифре:


У тексту питања и у "Формула тачних одговора" могу се видети {а} и {b}. Ови и било који други {име} могу се користити као џокер знаци који замењују неку вредност када се тест решава. Такође се тачан одговор, када се проследи решење теста, израчунава коришћењем израза "Формула тачних одговора". Могуће вредности џокер знака се постављају или генеришу на једној од следећих страна у "чаробњаку за уређивање" рачунских питања...
У формула из примера користи се оператор +. Остали прихватљиви оператори су -*/ и %, где је % оператор "по модулу". Такође је могуће користити и неке математичке функције у PHP-стилу. Међу њима су и 24 функције једног аргумента:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
и две функције два аргумента
atan2, pow
и функције min и max које могу имати један или два аргумента. Такође је могуће користити функцију pi која нема аргумената, али не заборавите да додате и заграде - правилна употреба је pi(). Сличнотоме, друге функције морају имати свој(е) аргумент(е) унутар заграда. Могуће је нпр. употребити следеће: sin({a}) + cos({b}) * 2. Не би требало да представља проблем ни угнежђивање функција (једних као аргумената других) cos(deg2rad({a} + 90)) итд.
Више детаља о томе како се користе функције у PHP-стилу може се пронаћи у документацији на PHP веб сајту

Као и за нумеричка питања, могуће је поставити границу у оквиру које се могу наћи одговори да би се прихватили као тачни. За ово се користи поље "Толеранција". Међутим, постоје три различите врсте толеранција. То су Релативно, Номинални и Геометријски. Ако кажемо да је тачан одговор 200 израчунат у тесту и да је толеранција постављена на 0.5, тада различите врсте толеранција раде на следећи начин:

Релативно: Интервал толеранције израчунава се множењем тачног одговора са 0.5, тј. у овом случају добијамо 100, тако да за ову врсту толеранције тачан одговор мора бити у опсегу између 100 и 300. (200 ± 100)
Ово је корисно ако се величина вредности тачног одговора може пуно разликовати за различите вредности џокер знакова.

Номинални: Ово је најједноставнија, али не много моћна врста толеранције. Тачан одговор мора бити између 199.5 и 200.5 (200 ± 0.5)
Ова врста толеранције може бити корисна ако су разлике између разних тачних одговора мале.

Геометријски: Горња граница интервала толеранције израчунава се као 200 + 0.5*200 и иста је као за Релативни случај. Доња граница израчунава се као 200/(1 + 0.5). Тачан одговор тада мора бити између 133.33 и 300.
Ово је корисно за сложена израчунавања, где би се користила релативна толеранција 1 и више за горњу границу, али није прихватљива за доњу границу, пошто би нулу учинила тачним одговором у сваком случају.

Поље Значајне цифре односи се само на то како би се тачан одговор представио у прегледу или извештајима. Примери: Ако би се поставио на 3, тада би тачан одговор 13.333 био представљен као 13.3; 1236 би се представило као 1240; 23 би било представљено као 23.0 итд.

Поље за повратну информацију и опциона поља раде баш као и за нумеричка питања.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English