Преузимање анализе

Можда бисте желели да преузмете за даљу анализу податке приказане у табели на екрану. Можете бирати између три формата датотека за преузете податке.
У сваком случају подаци би били представљени као табела са одговарајућим насловима, као на екрану. Ако је табела на одвојеним страницама, сви подаци са свих страница биће преузети у једној датотеци.

Формат радне књиге у Excel-у:

Добићете .xls spreadsheet документ.

OpenOffice Writer формат:

Биће представљени подаци у табели у оквиру OpenOffice .sxw текст документа.
Овај формат биће на располагању само ако сте инсталирали PHPWriter библиотеку у /moodle/lib подфолдеру.

Текст формат

У овом случају, подаци ће бити чувани као обична текстуална датотека. Један ред текста за сваки ред у табели, са појединим подацима одвојеним табулаторима.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English