Адаптивни режим

Ако изаберете Да за ову опцију, тада ће студенту бити допуштено више покушаја одговора на исто питање, чак и у оквиру истог покушаја решавања теста. Тако ако би нпр. одговор студента био означен као нетачан, студенту би било допуштено да одмах покуша поново са новим одговором. Међутим, најчешће би од постигнутог резултата студенту били одузети казнени бодови за сваки покушај у коме је дао нетачан одговор (број казнених бодова одређује се на основу казненог фактора, који се подешава у следећој опцији)

Овај режим омогућава и адаптивна питања која се мењају као последица одговора студента. Ево како IMS QTI спецификација дефинише адаптивна питања (ставке):

Адаптивна ставка је ставка која мења свој изглед (садржај), бодовање (обрада одговора) или и једно и друго као реакцију на сваки одговор кандидата. На пример, адаптивна ставка може започети захтевом кандидату да попуни тачним одговором поље са текстом, али на добијен незадовољавајући одговор може уместо тог текстуалног поља приказати избор међу понуђеним одговорима, те награђивати све мањом оценом сваки следећи корак у навођеном откривању тачног одговора. Адаптивност омогућава аутору да креира ставке за коришћење у унапред осмишљеним ситуацијама, што помаже да се кандидати усмеравају кроз постављени задатак, а истовремено се обезбеђује и резултат који узима у обзир њихову путању учења.

У адаптивном режиму приказује се додатно дугме Предајте за свако питање. Ако студент притисне ово дугме, одговор се тада предаје на бодовање и зарађена оцена се приказује студенту. Ако је питање адаптивно, оно се тада приказује у новом издању, према претходном одговору студента, и у много случајева тражиће од студента нови покушај решавања. Код најпростијих адаптивних питања то ново издање може се од претходног разликовати једино у коментару на одговор студента и тражити од студента да покуша поново; у сложенијој варијанти може се мењати и текст питања, па чак и елементи интеракције.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English