Број појмова по страници

Речник може бити подешен да ограничи број појмова који се приказује по страници.

Ако имате белики број аутоматски линкованих појмова требало би да подесите овај број на мањи да бисте спречили дуга чекања на учитавање.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English