Дозволите коментарисање појмова

Студентима може бити дозвољено да уносе коментаре за појмове у речнику.

Можете одабрати желите ли да ова опција буде укључена или искључена.

Предавачи увек могу да додају коментаре за појмове у речнику.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English