Кључне речи (keywords, aliases)

Сваки појам у речнику може имати придружену листу кључних речи.

Сваку кључну реч унети у нови ред (не треба раздвајати зарезима).

Ове речи могу се користити као алтернативни начини за позивање на појмове. Рецимо, ако користите филтер за ауто-линковање речника биће кориштене укључне речи (у истој мери као и главно име појма) када се одлучује које речи линковати за тај појам.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English