Врсте задатака

Све је већи број врста задатака које су Вам на располагању:

Оffline активност

Ово је корисно када се задатак извршава ван Мооdlea (негде другде на вебу или уживо).

Студенти могу да виде опис задатка, али не могу да предају никакве фајлове. Оцењивање функционише нормално, и студенти добијају обавештења о својим оценама.


Оnline текст

Ова врста задатка тражи од корисника да уреде текст, користећи уобичајене алатке за уређивање. Наставници решења могу оценити директно на сајту, чак додати своје коментаре/корекције у сам текст решења.

(Ако сте радили у некој од ранијих верзија Мооdlea, ова врста задатка Вас може подсетити на активности које су се пре изводиле коришћењем дневника (модула Journal).)


Постављање датотеке

Ова врста задатка дозвољава сваком кориснику да на сервер постави једну датотеку, било ког формата.

То може бити текстуални документ, слика, архива, или било шта друго што је тражено од студената као решење задатка.


Напредно постављање датотека

Код ове врста задатка сваком студенту је дозвољано да као своје решење на сервер постави једну или више датотека било ког формата. То могу бити текстуални документи, слике, архиве, или било шта друго што је тражено од студената као решење задатка.

Ова врста задатка Вам такође дозвољава да поставите више датотека са коментарима решења (повратним информацијама). Та се могућност може искористити и да би се при дефинисању задатка различитим студентима дале различите датотеке као ресурси с којима треба да раде.

Могуће је додавати белешке које описује предате датотеке, ток израде решења или било какве друге текстуалне информације.

Предаја решења ове врсте задатка мора се експлицитно завршити. Тренутни статус решења се може погледати у свако доба (недовршена решења су посебно означена као радне верзије). Могуће је и вратити неоцењено решење поново у статус радне верзије.


Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English