Коментари у оквиру решења

Ако је ова опција селектована, тада ће приликом оцењивања предато решење задатка бити копирано у поље за повратне информације, да би наставник могао лакше коментарисати (коришћењем различите боје, на пример) или уређивати оригиналн текст.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English