Дозвољене белешке

Уколико је ова опција омогућена, учесници могу да уносе белешке у за то предвиђено поље за унос текста. Постиже се ефекат сличан Online текстуалним задацима.

Овакво поље за унос текста може се користити за комуникацију са особом која оцењује решења задатка, за опис тока израде решења (докле се стигло, шта је завршено, који су текући проблеми и сл.), или за било какву сличну активност која се може реализовати овако једноставном текстуалном комуникацијом.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English