Додељивање улога

Додељивањем неке улоге кориснику у конкретном контексту одобравате му овлашћења која та улога подразумева, и то за текући контекст и све њему подређене.

Контексти:

  1. Сајт/Систем
  2. Категорије курсева
  3. Курсеви
  4. Блокови и активности

Тако на пример, ако доделите улогу студента кориснику у оквиру неког курса, он ће ту улогу имати не само на нивоу курса, већ и на нивоу свих блокова и активности у оквиру тог курса. Стварна овлашћења у некој конкретној ситуацији могу зависити од других претходно дефинисаних улога и подешавања која их надјачавају/поништавају.

Погледајте детаљнија упутства о улогама, контекстима, дозволама and надјачавању/поништавању дозвола.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English